Otázky a odpovědi

Úvod/ Otázky a odpovědi

Jaké výhody nabízí tepelné čerpadlo Toshiba ESTIA?

ESTIA nabízí komplexní řešení pro vytápění a ohřev TUV v domácnostech. Provoz TČ není omezen ani extrémní nízkou venkovní teplotou, ani v letním období teplotou vysokou (příprava TUV do +45 °C). Integrovaná regulace dokáže řídit ohřev TUV a dvě nezávislé teplotní zóny topení (např. radiátory a podlahové vytápění). V případě použití např. fan-coil jednotek může ESTIA pracovat i v režimu chlazení. 

Jak veliké místo je potřebné k instalaci Toshiba ESTIA?

Vnitřní část (Hydro-box) je na instalaci stejně náročná jako např. plynový kotel (rozměr 925 x 525 x 355 mm) s připojením rozvodů ze spodní strany. Ve vnitřní části je navíc již vestavěné oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, elektrické záložní topení i pojišťovací ventil. Pro venkovní, kompresorovou, část budete potřebovat cca 1,5 m2 plochy. 

Jaké je nejlepší místo pro umístění Hydro- boxu?

Hydro-box se montuje na stěnu např. v technickém zázemí objektu nebo například v dílně. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo nepracuje s plamenem, ani neprodukuje žádné emise, nepotřebuje napojení na komín. V prostoru, kde je Hydro-box umístěn, by mělo být možné napojit výtok z pojišťovacího ventilu na kanalizaci. 

Jak umístím venkovní jednotku?

Venkovní jednotka by měla být umístěná pokud možno na vyvýšeném místě s dobrým provětráním, ale nikoliv na přímém větru. 

Jaká je provozní spolehlivost tepelného čerpadla?

Moderní tepelná čerpadla mají stejnou spolehlivost jako plynové kotle pro domácnost. Základní záruky se pohybují od 2 do 5ti let, životnost 10-20let.

Je potřebné na tepelném čerpadle pravidelně provádět servis?

V principu je tepelné čerpadlo velmi málo náročné na údržbu. Základním servisním požadavkem je udržování výměníku ve venkovní jednotce v čistotě, nečistoty výrazně snižují účinnost výměníku a tím i celého systému. Stejně jako např. u plynových kotlů je však doporučeno nejméně 1 x za rok nechat tepelné čerpadlo prohlédnout odbornou firmou. 

Proč je tepelné čerpadlo lepší než tradiční topení?

Pro provoz tepelného čerpadla nejsou nutné žádné nádrže na olej, plyn, uhlí.. Tepelné čerpadlo nezatěžuje okolí žádnými emisemi a má velmi malé provozní náklady. Provoz je automatický a téměř bezúdržbový, tedy neobtěžuje uživatele starostmi typu se vstáváním a zátápěním.

Jak je tepelné čerpadlo hlučné?

Toshiba ESTIA pracuje se spojitě regulovaným invertorovým kompresorem s pozvolným rozběhem bez hlukového rázu při spuštění (na rozdíl od zařízení pracujících s kompresorem ON/OFF). Díky použitému kompresoru a vhodně tvarovaným lopatkám ventilátoru na kompresorové jednotce je hlučnost venkovní části velmi nízká (49, respektive 51 dB(A) v 1 m od zařízení). Navíc je možné aktivovat tichý noční režim, kdy je hlučnost snížena ještě o 7 dB(A). 

Radiátory, nebo podlahové topení- co je vhodnější?

Pro tepelná čerpadla je ideální použití plošných vytápěcích systémů- např. podlahového vytápění. Použít radiátory je možné také, je však nutné počítat s nižší teplotou topné vody (ideální je teplota do 45 °C). Vyšší přívodní teplota vody je sice dosažitelná (do 55°C), ale snižuje účinnost tepelného čerpadla.

Může tepelné čerpadlo také ohřívat TUV?

Samozřejmě. Součásti systému ESTIA je i zásobník na TUV (150 l, 210, nebo 300 l). Výhodou je zabudované teplotní čidlo na propojení s hydro-boxem. Je však možné použít zásobník i od jiného výrobce (nutno dokoupit čidlo), či kombinovat se solárními panely atd.

Je možné kombinovat tepelné čerpadlo s jinými zdroji tepla?

Toshiba ESTIA může spolupracovat i s jiným zdrojem tepla. Je však důležité zabezpečit, aby se do ESTIE nevracela voda teplejší než 55 °C. Regulaci je možné nastavit tak, aby se tepelné čerpadlo např. při venkovní teplotě -10 °C vypnulo a dalo povel jinému zdroji tepla. 

Může tepelné čerpadlo ESTIA i chladit?

Může. ESTIE dokáže připravit vodu o teplotě 10°C. Je však nutné použít vhodný typ koncových zařízení- např. jednotky Fan-coil (s odvodem kondenzátu). Toshiba ESTIA dokonce dokáže část topného systému nevhodnou pro chlazení (radiátory, podlahové vytápění) odstavit uzavíracím ventilem. Potrubí ve kterém proudí studená voda musí být ale opatřeno vhodnou izolací (lepená parotěsná izolace).

Co je součástí dodávky TČ ESTIA?

Základními součástmi je Hydro-box a venkovní kompresorová jednotky. Součástí dodávky je i čidlo pro řízení teploty 2. zóny. Dále může být objednán zásobník TUV a komunikační karty pro externí vstupy/výstupy. Regulační ventily základní součástí dodávky nejsou. 

Je možné provést základní výpočet bilance roční spotřeby tepelného čerpadla?

Ano, kontaktujte nás.

Existuje verze zásobníku TUV s výměníkem pro solární kolektor?

Originální zásobník od Toshiby je pouze s jedním výměníkem a záložním elektrickým ohřevem. Je však možné použít i zásobník od jiného výrobce. 

Při jaké teplotě spíná záložní elektrické topení v Hydro-boxu?

Elektrické záložní topení spíná vždy, když tepelné čerpadlo není schopné ohřát vodu na požadovanou výstupní teplotu. Podle navržení systému to může být při teplotě 0°C, -5°C a nebo také nikdy. Provoz tepelného čerpadla při spuštění elektrického topení není omezen.

Funguje při poruše kompresoru záložní topení v Hydro- boxu Toshiba jako přímotop?

Ano. Stejně jako při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla i v tomto případě se regulace snaží dosáhnout požadované teploty na výstupu z Hydro-boxu. 

Lze použít TČ Toshiba ESTIA k ohřevu bazénu v kombinaci s vytápěním RD?

Možné to je. Podmínkou je oddělení bazénové vody od okruhu topné vody např. deskovým výměníkem. 

Do jaké minimální teploty je tepelné čerpadlo Toshiba ESTIA schopné provozu?

Provoz není v zimě nijak teplotně omezen. Samozřejmě při teplotách pod -15 °C již výrazně klesá účinnost celého okruhu a je nutné počítat se zapojením dalšího zdroje tepla (záložní topení v Hydro-boxu, přídavné externí topení). 

Lze tepelné čerpadlo Toshiba ESTIA dálkově spouštět?

Ano lze. Je k tomu potřeba pouze rozšiřující karta TCB-PCMO3E, pomocí níž lze propojením beznapěťového kontaktu zařízení dálkově spustit nebo vypnout. 

Jak je odveden kondenzát z Toshiba Hydro-boxu (při provozu chlazení)

Spodní část Hydro-boxu je tvarována do vaničky s jedním vývodem sloužícím pro odvod kondenzátu, nebo pro případ výtoku z pojišťovacího ventilu topného okruhu. 

Je specifikován požadovaný průtok vody přes Toshiba Hydro-box?

Pro správnou funkci Hydro-boxu je nutný minimální průtok vody Hydro-boxem 13, respektive 17,5 l/ min. Minimální průtok je kontrolován snímačem průtoku. Při poklesu průtoku pod tuto hranici je provoz tepelného čerpadla zablokován. 

Jakým způsobem se navrhuje výkon záložního elektrického zdroje?

Návrh výkonu záložního zdroje musí vycházet z křivky tepelných ztrát objektu a z křivky výkonu tepelného čerpadla. Elektrický dohřev by měl v součtu s výkonem tepelného čerpadla pokrýt tepelné ztráty minimálně tak, aby byl zajištěn potřebný topný výkon při výpočtové teplotě dané lokality. 

Je možné instalovat ovladač Hydro-boxu mimo Hydro-box?

Možné to je, ale daleko praktičtější je instalovat druhý paralelní ovladač (např. do obytné části domu). 

Lze tepelné čerpadlo ESTIA kombinovat a ovládat se solárními panely?

Kombinovat lze za předpokladu, že bude zajištěno, že se do Hydro-boxu nedostane teplota vyšší než 55 °C. Ovládání solárních panelů by mělo být samostatné. ESTIA nemá vhodný výstup ani jiné prostředky pro jejich regulaci. 

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás prosím kontaktujte.