Základní sestavy

Úvod/ Základní sestavy

V současné době je důležité, aby výkon FVE odpovídal vlastní spotřebě v objektu. Nemá smysl stavět velkou elektrárnu a pak vyrobenou energii nevyužít. Prodej do sítě sice možný je, ale bez dotace zatím není ekonmicky zajímavý. Proto jsou systémy navrhovány tak, aby odpovídaly spotřebám.

Výkon elektrárny je tedy určen těmito základními parametry:


Pro Vaši lepší orientaci zde uvádíme příklady FVE systémů s uvedením základních parametrů: 

Instalovaný výkon / počet panelů (platí pro panely 250W) / potřebná plocha / odhad roční výroby / odhad ročního úspory za elektřinu (platí pro ceny jednotarifní sazby 2017):
2,5kWp / 10ks / 17m2 / 2,3 MWh / 8-11tis. Kč
5kWp / 20ks / 35m2 / 4,7MWh / 16-26tis. Kč
(záleží na lokalitě, orientaci,vlastní spotřebě z výroby a vaší sazbě za odběr elektřiny)
(orientační rozměr panelu 250-285W poly/monokrystal: 1,7 x 1m)
Dle potřeby nebo přání zákazníka je možno použít i panely jiných rozměrů (výkonů).

Nejčastější velikost FVE na rodinný domek je dnes FVE o výkonu přibližně 3,2kW, v jednofázovém provedení, kde se cena na klíč včetně vyřízení dotace pohybuje  mezi 140-160ti tis. Kč. Cena je včetně potřebné regulace pro využití vlastní výroby,která je potřebná pro poskytnutí dotace. Tato dotace pak je 60tis. Kč, míra vlastní investice je tedy 80-100tis. Kč.

Základní specifikace:

Nejčastěji používáme střídače výrobců KOSTAL, SMA, FRONIUS, kde je poskytována záruka 5 let a dále lze obvykle dokoupit záruku na 10 let.

Základní produktová záruka na panely bývá 10-15 let (dle výrobce) a dále je poskytována záruka na stabilitu výkonu na 10/25let 80-90% jmenovité hodnoty výkonu panelu.

Zatížení střechy je malé a bývá 15 - 25kg/m2 (vč.nosných konstrukcí)

Doba instalace obvykle 1 den.