Komponenty sestav

Úvod/ Komponenty sestav

Z čeho se skládá domácí solární systém?

Solární systémy pro výrobu elektrické energie začínají u solárního modulu. Solární moduly absorbují sluneční energii a vyrábějí stejnosměrný elektrický proud (DC). Měniče převádějí DC na AC (střídavý proud), který pohání mnoho běžných zařízení a přístrojů. 

  1. Fotovoltaické moduly (solární články)
    • Fotovoltaický modul transformuje sluneční energii na elektřinu - stejnosměrný proud.

  2. Měnič el. energie
    • Měnič mění DC elektrický proud vyráběný fotovoltaickým modulem v AC elektrický proud a automaticky kontroluje celý systém.

  3. Vnitřní rozvaděč a ochrany, měření a regulace
    • Tato výbava zajišťuje odpojení elektrárny od sítě v případě, že jsou parametry sítě mimo povolené tolerance. Dále je systém obvykle vybaven přepěťovými ochranami pro ochranu před indukovaným přepětím. Toto přepětí vzniká při úderu blesku a ovlivňuje všechny vodivé komponenty až do vzdálenosti několika kilometrů od místa úderu. Dalším prvkem může být regulace pro optimalizaci a řízení spotřeby.