Realizace

Úvod/ Realizace

Pokud máte zájem o zřízení solární elektrárny, neváhejte nás kontaktovat. Nejdříve bude provedena prvotní kalkulace na základě vašich konkrétních požadavků a možností (rozměr střechy, požadavek na velikost či výkon, apod.).

Před praktickou realizací provedeme prohlídku střechy, rozvodů a na místě bude domluven postup prací. Rozhodnete-li se pro realizaci, bude uzavřena smlouva. Na jejím základě probíhá realizační příprava (příprava projektové dokumentace, potřebné žádosti a vyjádření). Přípravná fáze je závislá na vyjádření příslušných úřadů, obvykle trvá do 30ti dní.

realizace1
Příklad umístění solárních panelů
realizace2
Příklad realizace na střeše
 

Jakmile obdržíme potřebná stanoviska, je možné začít se stavební realizací systému. Na každý typ střechy existuje typizovaný způsob uchycení solárních panelů.

Převážná část prací probíhá vně objektu. Uvnitř objektu je obvykle třeba provést montáž elektronického měniče, ochran, regulace a napojení na stávající rozvod. Samotná instalace systému na běžný RD trvá 1den. Na závěr proběhne předepsaná revize a praktické připojení vaší elektrárny do sítě, případně vypracování Energetického auditu a žádosti o dotaci.

Podmínky realizace: