Nová Zelená Úsporám

Úvod/ Nová Zelená Úsporám

Od roku 2021 jsou FV systémy na rodinné a bytové domy podporovány z programu Nová Zelená Úsporám 2021+.

Výplata podpory je  jednorázová a poskytuje se po realizaci a úhradě díla na základě žádosti a při splnění podmínek dotačního titulu.

Veškeré potřebné podklady vyřizujeme!

Výše dotace je poskytována ve výši max. 50% ceny systému s maximálním limitem, který se řídí typem FV systému:

 - systémy pro výrobu elektřiny s akumulací do ohřevu vody: až 60tis. Kč na technologii + 5tis. Kč na realizaci dokumentace pro dotaci

 - systémy pro výrobu elektřiny s akumulací do baterií: až 200 tis. Kč na technologii + 5tis. Kč na realizaci dokumentace pro dotaci

 - tepelná čerpadla: až 140tis. Kč na technologii + 5tis. Kč na realizaci dokumentace pro dotaci

 

Podrobné podmínky pro poskytování a výši dotace naleznete zde: 

https://novazelenausporam.cz/