Dotace a financování

Úvod/ Dotace a financování

Financování ESSOX

V případě zájmu o bližší informace neváhejte a kontaktujte nás! 

Ekonomika a dotace

Sluneční svit:

Česká republika je vhodnou lokalitou k výstavbě slunečních elektráren. Minimální svítivost na území ČR se pohybuje od 950 kWh/m2 a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 kWh/m2 v jižních částech republiky. V kalkulacích se počítá se s průměrným slunečním svitem 900 - 1.000 kWh/m2 podle místa instalace, orientace a sklonu střechy.

Výroba, spotřeba a prodej el. energie:

viz. „ZÁKONY“
Prodej el. energie z vaší elektrárny dalším subjektům může probíhat pouze na základě licence. V současné době není tato varianta ekonomicky zajímavá.
Těžiště ekonomiky systémů FVE spočívá dnes v zajištění co největší míry energetické soběstačnosti. Proto 
je důležité sladit velikost elektrárny s energetickou potřebou objektu a pomocí vhodných regulačních prvků a zapojení dosáhnout co největšího podílu spotřeby z vlastní výroby.

Dříve poskytované dotace formou platby za vyrobenou elektřinu jsou již minulostí, nyní lze získat jednorázovou investiční dotaci až 100tis. korun. Výše dotace je dány typen instalovaného systému.

Připojení je realizováno ke stávajícímu odběrnímu místu a neplatí se tedy další připojovací poplatky ani další měsíční náklady "za jistič".

Dotace:

viz. „ZÁKONY“

Cenová nabídka a návratnost:

Chcete-li vypracovat cenovou nabídku s bilancí návratnosti, kontaktujte nás!


Ostatní informace:

Základní dodací podmínky:

Poznámka: Jedná-li se o realizaci domácí fotovoltaické elektrárny činí DPH 15%, v ostatních případech 21%.