Elektrárna na klíč

Úvod/ Elektrárna na klíč

Přenechte to na nás!

Ačkoli je poslední dobou trh poměrně přesycený novými firmami, výstavba dobře fungující fotovoltaické elektrárnym, která má fungovat desítky let není jednoduchá záležitost a vyžaduje zkušenosti. Za realizací stojí mnohé technické a bezpečnostní aspekty a u větších elektráren provozovaných pod licencí také poměrně složitá administrativa.

Návrh vhodné technologie, správné dimenzování a kvalitní montáž zajistí nejen optimální výrobu a náklady, ale také dlouhodobou funkčnost a bezpečnost. Elektrárna podléhá revizi a musí splňovat veškeré platné normy, aby byla bezpečná a mohla být připojena do distribuční sítě. Rozhodně je vhodné svěřit návrh i realizaci odborníkům, kteří Vám navrhnou jak nejvhodnější technologii, tak odbornou realizaci. Je třeba si uvědomit, že dílo musí pracovat pokud možno bez oprav po dobu nad 20 let. 

Díky zastoupení některých značek panelů a měničů a dále díky možnosti uplatnění snížené sazby DPH (15%) na instalace na u rodinných domů je výsledná cena dodávky na klíč od nás často levnější než zakoupení stavebnice typu "udělej si sám".

Pro Vaše pohodlí a garanci servisu dále nabízíme možnost uzavření dlouhodobé servisní smlouvy.

 

Praktická realizace v několika krocích

1. Vaše poptávka, naše nabídka

Kontaktujte nás, nebo použijte náš dotazník:

Dotazník - nezávazná poptávka FVE

Bude provedena prvotní bezplatná kalkulace na základě Vašich konkrétních požadavků a možností (rozměr střechy či pozemku, požadavek na velikost, výkon a cenu). 

2. Zájem o realizaci na základě nabídky

V případě Vašeho zájmu o realizaci na základě nabídky provedeme prohlídku pozemku či střechy a rozvodů a na místě dojde k případným upřesněním. Tato prohlídka je placená, ale v případě realizace s naší firmou Vám cenu prohlídky slevíme z finální fakturace.

3. Vyřízení potřebné administrativy

Rozhodnete-li se pro realizaci, je uzavřena smlouva a na jejím základě probíhá realizační příprava (potřebné žádosti a vyjádření úřadů). Trvání této fáze je závislé na velikosti FVE a potřebných administrativních krocích. Pro systémy do 50kW (po novele lex POZE z roku 2023) je adminsitrativa podstatně redukována.

4. Dodání, montáž, připojení do sítě

Jakmile obdržíme potřebná stanoviska nebo vyjádření, je možné začít s realizací systému. Na každý typ střechy existuje typizovaný způsob uchycení solárních panelů. Převážná část prací probíhá vně objektu. Uvnitř objektu je obvykle třeba provést montáž elektronického měniče, ochran, regulace a napojení na stávající rozvod. Samotná instalace systému trvá podle velikosti 1-3 dny. Na závěr provedeme předepsanou revizi, a u FVE nad 50kW připravíme žádost o licenci a podklady pro uzavření smlouvy s Distributorem na jejímž základě proběhne připojení vaší elektrárny do sítě.